Rullhantering

Svenema har ett brett utbud av lyftvagnar för hantering av olika typer av rullar i renrum.
För en optimal hantering är det viktigt att titta på hela arbetsflödet, från förvaring av rullar till montering i maskin.

Bilden ovanför visar ett exempel på hur vi på Svenema kan hjälpa er att förbättra ert arbetsflöde. Rullarna lyfts upp till den första ställningen (med hålet uppåt) som sedan tippar alla rullarna samtidigt så de kommer med hålet framåt, rullarna slussas över till en annan ställning för att sedan monteras i maskin.
På detta sätt effektiviserar man arbetsflödet samtidigt som man på ett enkelt och smidigt sätt tar hänsyn till de olika hygienzonerna.