Hantering av dubbelpåsar

Vi har utvecklat ett unikt och effektivt system som underlättar hanteringen av dubbelpåsar. 

 

Typiska sterila komponenter så som gummipluggar för spruttillverkning är förpackade i dubbelpåsar. Att förflytta dem till en steril miljö kan vara en både hygienisk och ergonomisk utmaning.

 

Kortfattad beskrivning av vårt system:

I första rummet använder vi oss av en vagga som håller fast påsen medan en lyftvagn transporterar vaggan till slussen. Vaggan kan tippas för att underlätta spritning runt om påsen. En annan lyftvagn i fyllningsrummet drar sedan ur innerpåsen från vaggan och transporterar påsen i fyllningsrummet. Momenten i fyllningsrummet görs med extremt liten mänsklig beröring av påsen. Designen anpassas efter ert behov.

Nedan finns en video som visar hur ett sådant arbetsflöde kan se ut.