Systemlösningar

Med hela flödet i tankarna.

En lyftvagn är ofta en del i ett arbetsflöde. Genom att beakta hela flödet av godset, och inte bara det enskilda lyftet, kan man oftast uppnå en effektivare hantering. Därför försöker vi på Svenema alltid utveckla kundanpassade lösningar tillsammans med specialister inom ergonomi, vilket har resulterat i att vårt produktprogram innehåller både lyftvagnar och praktiska hjälpmedel som underlättar.

Kontaka oss för offert

Hantering av rullar

Svenema har ett brett utbud av lyftvagnar för hantering av olika typer av rullar i renrum.
För en optimal hantering är det viktigt att titta på hela arbetsflödet, från förvaring av rullar till montering i maskin.

Läs mer

Hantering av tunnor

Vi har ett antal olika lösningar för effektiv hantering av alla typer av tunnor och kärl. Vi anpassar lyftvagnen så att den klarar av hanteringen på ett säkert och ergonomiskt sätt samtidigt som den hygieniska konstruktionen minskar risken för kontaminering.

Läs mer

Hantering av dubbelpåse

Vi har utvecklat ett unikt och effektivt system som underlättar hanteringen av dubbelpåsar.

Typiska sterila komponenter så som gummipluggar för spruttillverkning är förpackade i dubbelpåsar. Att förflytta dem till en steril miljö kan vara en både hygienisk och ergonomisk utmaning.

Läs mer

Hantering av övriga påsar

Ökad effektivitet och minskade arbetsskador

Vi har många olika lösningar på hur man säkert och effektivt hanterar olika typer av påsar.

Läs mer