Systemlösningar

Vår långa erfarenhet av system tänkande och helhetssyn på hantering i renrum gör att vi kan erbjuda er allt från konsulttjäster och förstudier till leverans och uppföljning. Med hela flödet i tankarna.

Sedan länge har Svenema haft systemtänkande och helshetssyn som ledstjärna vid hygieniska lyft och hanteringsprojekt i renrum. Genom att vi sätter oss in i hela flödet skapas i de flesta fall möjligheter till enklare och effektivare lösningar där slutresultatet inte bara är en kundanpassad lyftvagn utan även kan kompletteras med små rullvagnar, transportställ mm. I projekten tar vi naturligtvis hänsyn till ergonomifrågor och hygien men även till personalens önskemål och framtida behov.

Hantering av dubbelpåse genom sluss
Lyftbom för rullar i kombination med lagerställning för rullar