Pelarlyft

Svenema har utvecklat ett unikt koncept för små pelarlyftar upp till 300 kg. De är baserade på samma koncept som vår lyftvagn Maxi med den skillnaden att de är avsedda för fast montage.

Pelarlyften kan antingen monteras fast eller förses med en vridfunktion som drivs manuellt eller med en elmotor.

Tack vare att Svenema pelarlyft drivs av uppladdningsbara batterier minskas installationskostnaden genom att all elanslutning sker till 230V enfasuttag. Detta sätt att driva enheten gör även att den går att köra utan att ha elkabeln ansluten vilket kan minska risken för kontaminering. Laddning av batterierna sker automatiskt när pelarlyften ej används. Enheten kan kundanpassas på samma sätt som övriga Svenema produkter.

Manöverpanel. Kan även placeras på pelaren eller på en flyttbar manöverpanel